TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NHẬT DUẬT

Địa chỉ: Số 2 phố Chợ Gạo - Phường Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Email: c1trannhatduat-hk@hanoiedu.vn

Điện thoại: 02439284002